Zala Janežič

PSIHOTERAPIJA - KOPER

Zala Janežič, univ. dipl. psihologinja, izvajam psihoterapijo v Kopru in Ljubljani. Nudim samoplačniške storitve: psihoanalitična psihoterapija (pristop razvojne analitične psihoterapije), podporna psihoterapija in psihološko svetovanje. Zadnjih 10 let delam na področju duševnega zdravja in nudim strokovno pomoč posameznikom z različnimi oblikami duševnih stisk. Zaključila sem večletno usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije. Pri svojem delu sem zavezana k upoštevanju strokovnih smernic in varovanju zaupnosti v skladu s Kodeksom poklicne etike Združenja psihoterapevtov Slovenije, s Kodeksom poklicne etike psihologov in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov.

O PSIHOTERAPIJI

Psihoterapija je proces, ki omogoča osebnostni razvoj in razreševanje duševnih stisk. Znotraj zaupnega odnosa psihoterapevt usmerja posameznika k boljšemu razumevanju lastnega ravnanja, doživljanja in medosebnih odnosov. Proces globljega samospoznavanja je temelj, na katerem posameznik spreminja sebe in svoje življenje v smeri večjega zadovoljstva.

Razvojna analitična psihoterapija

PRISTOP RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

Razvojna analitična psihoterapija je poglobljen in celosten pristop pomoči pri razreševanju stisk in spreminjanju sebe. Je proces, ki omogoča trajne spremembe. Temelji na strokovnih dognanjih o razvoju in delovanju našega duševnega sveta (psihoanalitični koncepti, razvojna psihologija, nevroznanost).

Individualna razvojna analitična psihoterapija poteka v obliki rednih tedenskih srečanj v obsegu 45 – 50 minut. Trajanje psihoterapevtske obravnave je odvisno od posameznikovih težav in ciljev, v osnovi pa gre za dalj časa trajajočo psihoterapijo, saj le tako lahko omogočimo globlje, trajne osebnostne spremembe.

SVETOVANJE

Psihološko svetovanje je kratka, ciljno usmerjena pomoč za tiste posameznike, ki se soočajo z različnimi vsakdanjimi težavami, kot so npr. vzgojni izzivi staršev, učne težave, stres v delovnem okolju, spoprijemanje z spremembami v življenju, obvladovanje stresa ipd. Gre za eno ali več srečanj, na katerem skupaj oblikujemo cilj posameznika. Svetovalec nato skozi pogovor in s strokovnimi tehnikami nudi podporo posamezniku pri raziskovanju težave in iskanju svojih lastnih rešitev.

KDAJ PO POMOČ?

Psihoterapija je namenjena vsem, ki želijo aktivno raziskovati sebe in v skladu s tem živeti bolj polno življenje. Pomaga pri reševanju težav, kot so na primer:

  • doživljanje tesnobe oz. anksiozne motnje (npr. stalna zaskrbljenost, panični napadi, prisilne misli in vedenja, specifični strahovi)
  • depresivno razpoloženje, depresija in druge razpoloženjske motnje
  • težave v medosebnih odnosih
  • stiske kot posledice travmatičnih izkušenj
  • nezadovoljstvo s seboj, šibka samopodoba
  • stiske v nosečnosti in v obdobju starševstva
  • težave v spolnosti
  • psihosomatska obolenja

Prvi stik z menoj lahko vzpostavite preko elektronskega sporočila. Nato se dogovoriva za uvodni razgovor, kjer poiščeva za vas najustreznejšo obliko pomoči. 
Kdaj po pomoč

Zala Janežič s.p.
Gortanov trg 14a, 6000 Koper

Matična številka: 8717796000
Davčna številka: 39555356