Zala Janežič

Zala Janežič, univ. dipl. psihologinja, sem diplomirala l. 2011 na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Istega leta sem se zaposlila v Društvu Projekt Človek, ki izvaja programe pomoči, namenjene osebam z različnimi oblikami odvisnosti. Z letom 2016 sem se zaposlila v Zavodu Nora (Logout), kjer sem pomoč nudila odraslim in mladostnikom s težavami na področju prekomerne uporabe spleta in z različnimi spremljajočimi stiskami.

Tekom zaposlitev sem izvajala individualne in skupinske oblike pomoči (psihološko svetovanje, razvojna analitična in podporna psihoterapija). Izvajala sem tudi preventivne dejavnosti, ki spodbujajo zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Pri delu sem poleg težav odvisnosti obravnavala težave, kot so depresija in druge razpoloženjske motnje, različne oblike anksioznosti, osebnostne motnje, vzgojni izzivi za starše. Vzpostavila in vodila sem tudi podporno skupino za nosečnice in bodoče starše.

Ob delu sem zaključila večletno izobraževanje s področja razvojne analitične psihoterapije na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo. Trenutno imam status edukantke II (samostojno delo pod redno supervizijo). Od leta 2020 delujem v zasebni praksi. Delo opravljam v Kopru in v Ljubljani na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo.

Sem članica Združenja psihoterapevtov Slovenije in Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.