Zala Janežič

Cenik

Uvodni razgovor

50,00 EUR

Individualna razvojna analitična psihoterapija

50,00 EUR

Podporna psihoterapija

50,00 EUR

Psihološko svetovanje

50,00 EUR

Vse storitve so samoplačniške.

Cene so v evrih in ne vsebujejo DDV (94. ČL. (1. ODST.) ZDDV-1). Nisem zavezanec za DDV.