Zala Janežič

Razvojna analitična psihoterapija

PRISTOP RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

Značilnost razvojne analitične psihoterapije je poglobljen in celosten pristop k razumevanju posameznika, ki temelji na strokovnih dognanjih o razvoju in delovanju našega duševnega sveta (psihoanalitični koncepti, razvojna psihologija, nevroznanost). Velikega dela duševnosti se ljudje ne zavedemo, le-ta pa nas pogosto vodi v ravnavanja, čustvovanja, simptome in stiske, ki jih sami težko razumemo. Pomemben del tovrstne psihoterapije je ozaveščanje in spoznavanje sebe tudi v delih, ki so nam bili doslej skriti in nerazumljeni. 

Psihoterapevt in klient tekom procesa skupaj raziskujeta posameznikov razvoj skozi čas – kaj iz preteklosti nas ovira v sedanjosti in kaj lahko spremenimo v sedanjosti, da hodimo proti boljši prihodnosti.

Individualna razvojna analitična psihoterapija poteka v obliki rednih tedenskih srečanj v obsegu 45-50 minut. Trajanje psihoterapevtske obravnave je odvisno od vrste težav, v osnovi pa gre za dalj časa trajajočo psihoterapijo, saj le tako lahko omogočimo globlje, trajne osebnostne spremembe.

PODPORNA PSIHOTERAPIJA

Podporna psihoterapija je oblika psihoterapevtske obravnave, ki je namenjena zmanjševanju lažjih stisk in simptomov. Ker ne gre za poglobljeno obravnavo posameznikovih težav, praviloma traja krajše časovno obdobje. Primerna je za tiste posameznike, ki potrebujejo podporo pri lažjih, specifičnih težavah. Usmerjena je na krepitev posameznikovih strategij spoprijemanja s stresom in življenjskimi izzivi.

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Psihološko svetovanje je kratka, ciljno usmerjena pomoč za tiste posameznike, ki se soočajo z različnimi vsakdanjimi težavami in potrebujejo podporo za bolj učinkovito reševanje le-teh. S strokovnimi tehnikami posamezniku pomagamo poiskati primerno pot do rešitve težav.